Cijena prijevoda

Cijene

Osnova određivanja cijene

Pismeni prijevodi

Cijena prijevoda se računa po broju normiranih redova prevedenog teksta (normirani red sadrži 55 znakova uključujući prazna mjesta). U cijenu nisu uključeni težina ili zahtjevnost teksta kao npr.:

Prema tome cijena normiranog reda iznosi između 1,50 € i 2,50 € i podrazumijeva se kao neobavezujuća indikativna cijena.

Ponudu možete dobiti putem e-pošte ili učitajte dokument za prijevod i ubrzo ćete dobiti individualnu ponudu.

  • hitnost
  • stručnost teksta
  • kompleksnost teksta
  • obim teksta
  • oblik datoteke
  • rok isporuke
Osnova određivanja cijene

Tumačenje

Cijena za tumačenje ovisi o vremenu trajanja, pripreme i kompleksnosti. Na Vaš upit ću Vam poslati ponudu.

Tumačenje
0 %
Bosanski

Stalni sudski tumač

0 %
Hrvatski

Stalni sudski tumač

0 %
Srpski

Stalni sudski tumač

0 %
Njemački

Stalni sudski tumač

Top